Siirry sisältöön

HoP-palveluiden käyttöehdot

26.5.2021

Lue tämä sopimus huolellisesti. Tässä sopimuksessa määritellään oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, mitkä käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) hyväksyy itseään sitoviksi käyttäessään SUN Scooters Oy:n ja HOP Mobility SpA:n yhdessä toteuttamaa sähköpotkulautapalvelua (jäljempänä ”HoP-palvelu”).

 

Seuraavat sanat, termit ja ilmaukset saavat tässä käyttöehtosopimuksessa seuraavan tarkoituksen:

“Ajoneuvo” tarkoittaa SUN Scooters Oy:n omistamaa sähköpotkulautaa.

“HoP-sovellus” tarkoittaa HOP Mobility SpA:n ohjelmistosovellusta, joita voit käyttää mobiililaitteella. Sovelluksen kautta on mahdollista löytää saatavilla olevat ajoneuvot, ottaa ajoneuvo käyttöön, käyttää sekä lopettaa ajoneuvon käyttö.

”HoP-palvelu” tarkoittaa mobiililaitteella tapahtuvaa sähköpotkulaudan vuokrausta ja käyttämistä määritetyllä käyttöalueella.

”Käyttöalue” tarkoittaa HoP-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joilla ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön, käyttää ajoneuvoa ja jättää se pois käytöstä. Käyttöalueen sisällä voi olla suositeltuja pysäköintialueita, pysäköintikieltoalueita, nopeusrajoitettuja alueita ja eri maksualueita. Nämä näkyvät HoP-sovelluksessa eri värein. Käyttöalue on vaalean vihreä.

“Suositeltu pysäköintialue” tarkoittaa HoP-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille pysäköinti on suositeltua. Suositeltu pysäköintialue on vihreä.

“Pysäköintikieltoalue” tarkoittaa HoP-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joilla käyttäjä ei saa missään olosuhteissa jättää ajoneuvoa pois käytöstä. Pysäköintikieltoalue on punainen.

”Nopeusrajoitettu alue” tarkoittaa HoP-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joilla ajoneuvon enimmäisnopeutta on rajoitettu. Nopeusrajoitettu alue on keltainen.

”Maksualue” tarkoittaa, että HoP-sovelluksessa voi olla määriteltyjä ja merkittyjä alueita joissa hinnoittelu voi vaihdella alueittain tai niiden välillä liikuttaessa.

“Verkkosivusto” tarkoittaa verkkosivustoa www.hopscooter.fi

”Vuokra-aika” alkaa QR-koodin lukemisesta ja päättyy kun ajoneuvo lukitaan HoP-sovelluksesta tai jos ajoneuvo on käyttämättä vähintään kaksi (2) minuuttia. Ajoneuvon käyttöä ei voida lopettaa muulla tavalla.

 

1. YLEISTÄ

1.1 Sopimuksen osapuolet

Ennen rekisteröitymistä HoP-sovellukseen ja sovelluksen käytön aloittamista, käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot läpi. Rekisteröitymällä käyttäjäksi, syntyy käyttäjän, SUN Scooter Oy:n ja HOP Mobility SpA:n välille sopimus näistä käyttöehdoista.

 

1.2 Rekisteröityminen HoP-sovellukseen

Käyttäjän on ladattava HoP-sovellus Google Playsta tai App Storesta. Voidakseen käyttää HoP-palvelua, käyttäjän on ensin rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi mobiilisovelluksessa. Käyttäjän on rekisteröidyttäessä annettava käyttäjän omat ja oikeat henkilö- ym. tarvittavat tiedot. Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä käyttäjä saa antaa muiden henkilöiden hyödyntää toisen henkilön rekisteröitymistä ajoneuvon käyttämiseen. Mikäli käyttäjä epäilee, että joku muu käyttää käyttäjätiliä esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjän puhelin häviää, käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä sähköpostitse info@hopscooter.fi

Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää SUN Scooters Oy:n, HOP Mobility SpA:n ja käyttäjän väliseen asiakasviestintään. Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai SUN Scooters Oy:n tai HOP Mobility SpA:n markkinointiviestintään ainoastaan, mikäli käyttäjä antaa siihen suostumuksensa.

 

1.3 Edellytykset HoP-palvelun käytölle

Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias käyttääkseen HoP-palveluja.

Käyttäjän tulee käyttää ajoneuvoa oikein ja näiden käyttöehtojen mukaisesti ja olla fyysisesti kykenevä käyttämään ajoneuvoa.

Käyttäjän tulee huomioida sääolosuhteet ja niiden vaikutus ajamiseen. Käyttäjän tulee mukauttaa ajaminen omien kykyjensä ja vallitsevien olosuhteiden (esimerkiksi jää, lumi, sumu, sade, tuuli) mukaisesti. Käyttäjän tulee huomioida erityisesti vesi, lumi ja jää, jotka vaikuttavat oleellisesti ajo-olosuhteisiin.

Käyttäjän tulee tarkistaa aina ennen ajoa ajoneuvon kunto ja varmistua ajoneuvon käytön turvallisuudesta ennen käyttöönottoa.

Ajoneuvon käytöstä on tarkemmat ohjeet ja ehdot kohdassa 1.6. Ajoneuvon käyttäminen.

 

1.4 HoP-palveluiden saatavuus

HoP-palvelut ovat saatavilla ympärivuorokautisesti rajatulla käyttöalueella. Ajoneuvojen saatavuus vaihtelee mm. kysynnästä, huoltotilanteesta ja sääolosuhteista riippuen. SUN Scooters Oy ja HOP Mobility SaP pidättävät oikeuden muuttaa HoP-palvelun saatavuutta yksipuolisesti.

SUN Scooters Oy ja HOP Mobility SaP eivät takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa, eivätkä vastaa katkoksista palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä, eikä näistä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. SUN Scooters Oy ja HOP Mobility SaP eivät vastaa myöskään virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta.

Ajoneuvon akun varaustaso voi vaikuttaa saatavuuteen ja käytettävyyteen.

Tarkempaa tietoa ajoneuvon käyttöön liittyvästä akun varaustasosta ja sen vaikutuksesta käytettävyyteen on kohdassa 1.6. Ajoneuvon käyttäminen.

  

1.5 Ajoneuvon käyttöönotto

Suomen tieliikennelain mukaan ajoneuvo rinnastetaan polkupyörään. Käyttäjä on velvollinen käyttämään ajoneuvoa noudattaen Suomen lakeja ja asetuksia. Käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa myös paikallisten ohjeistusten ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttöalueet ovat HoP-sovelluksessa määritellyt ja merkityt alueet, joilla ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön, käyttää ajoneuvoa ja jättää se pois käytöstä. Käyttöalueen sisällä voi olla suositeltuja pysäköintialueita pysäköintikieltoalueita, nopeusrajoitettuja alueita ja eri maksualueita. Nämä näkyvät HoP-sovelluksessa eri värein tai symbolein.

Ajoneuvon käyttöönotto tapahtuu HoP-sovelluksen kautta hyväksytyn rekisteröitymisen jälkeen. Käyttöönotto tapahtuu HoP-sovelluksella lukemalla QR-koodi ajoneuvon ohjaintangosta. Käyttöönotto vaatii toimivan internet-yhteyden, jonka saatavuus on käyttäjän vastuulla.

Vuokra-aika alkaa QR-koodin lukemisesta.

Vuokra-aika päättyy, kun ajoneuvo lukitaan HoP-sovelluksesta tai jos ajoneuvo on käyttämättä vähintään kaksi (2) minuuttia. Ajoneuvon käyttöä ei voida lopettaa muulla tavalla.

Vuokra-ajalla ei ole ylärajaa. Käyttäjän on huomioitava akun varaus käyttäessään ajoneuvoa.

 

1.6. Ajoneuvon käyttäminen

Käyttäjän on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin ja tarkastettava seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

  • Ajoneuvon kunnon tarkastus, jossa tarkastetaan, ettei ajoneuvon pyörissä, rungossa tai ohjaustangossa ole havaittavissa vaurioita tai käyttöön ja sen turvallisuuteen vaikuttavaa kulumista
  • Jarrujen ja valojen toiminnan tarkastaminen
  • Akun varaustaso

Ajoneuvon akun varaustaso on nähtävillä HoP-sovelluksessa sekä ajoneuvon näytössä. Tarkista akun varaustaso aina ennen ajoneuvon käyttöönottoa. Ajoneuvon akun varaustaso laskee sitä käytettäessä. Ajoneuvon toimintakyky ja nopeus saattavat laskea tai loppua kokonaan varauksen laskiessa. Tästä johtuen ajoneuvon toimintamatkaa ei voi tarkalleen ennakoida. Tarkista ajoneuvon akun varaus tarvittaessa myös kesken käytön. Ajoneuvon akun varaustason laskuun vaikuttavat useat tekijät, kuten akun kunto, sääolosuhteet, tien kunto, käyttötapa sekä mahdolliset muut SUN Scooters Oy:sta ja HOP Mobility SaP:sta riippumattomat ulkopuoliset tekijät.

Käyttäjä ei saa käyttää ajoneuvoa, jos se ei ole kunnossa ja turvallinen tai se on rikottu tai joutunut ilkivallan kohteeksi. Mikäli käytön aikana ajoneuvossa ilmenee vikaa tai vastaavaa, joka vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen tai käyttömukavuuteen, tulee ajoneuvo pysäyttää turvallisesti ja jättää se pysäköitynä sallitulle pysäköintialueelle. Mikäli käyttäjä havaitsee tai epäilee, että ajoneuvossa on vikaa, kulumaa tai muuta ajoneuvon käyttöön vaikuttavaa, on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi HoP-sovelluksen avulla tai sähköpostitse osoitteeseen info@hopscooter.fi

Käyttäjän on käytettävä ajoneuvolla ajaessaan CE-hyväksyttyä kypärää.

Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi henkilö kerrallaan eikä sillä saa kyyditä muita henkilöitä.

Ajoneuvolla ei saa kilpailla muiden käyttäjien tai muiden liikenteessä olevien kanssa. Kaikenlaisten temppujen tekeminen ajoneuvolla on ehdottomasti kielletty.

Ajoneuvon ajaminen alamäessä, jonka kaltevuus on yli 15 astetta, on kielletty.

Ajoneuvon painorajoitus on 120 kg. Käyttäjä vastaa siitä, ettei painorajoitus ylity. Ajoneuvoa käyttäessä on huomioitava käyttäjän painon lisäksi myös mahdollisten kantamusten paino. Käyttäjän on huomioitava, että kantamukset voivat hankaloittaa turvallista ajoa ajoneuvolla.

Ajoneuvoa ei saa missään olosuhteissa käyttää alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn sitä heikentävästi ja vaikuttaa käytön turvallisuuteen.

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa toisella kulkuvälineellä (esim. auto, linja-auto, juna, vene).

Ajon aikana puhelimen käyttö, syöminen, juominen ym. toiminta, joka voi vaikuttaa kykyyn ajaa ajoneuvoa ja siten vaarantaa käytön turvallisuuden, on kiellettyä.

Ajoneuvoa ei saa lukita erillisellä lukolla tai muulla vastaavalla mekaanisella lukitustavalla.

Käyttäjä ei saa koskaan itse korjata tai säätää ajoneuvoa. Käyttäjä ei saa hakkeroida tai muuten luvatta käyttöönottaa ajoneuvoa. Tämä koskee myös HoP-sovellusta sekä verkkosivustoa.

 

1.7. Ajoneuvon pysäköinti

Ajoneuvo on pysäköitävä Hop-sovelluksessa näkyvälle sallitulle käyttöalueelle ja ensisijaisesti suositellulle pysäköintialueelle. Ajoneuvon saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä myös jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu haittaa muulle liikenteelle. Käyttäjän tulee pysäköidä ajoneuvo aina tukevasti pystyasennossa näkyvälle paikalle (seinän viereen, pyörätelineen yhteyteen tms.) huomioiden jalankulkijat, muu liikenne sekä esimerkiksi pysäköidyt autot). Ajoneuvoa ei saa pysäköidä niin, että se voi estää hälytysajoneuvoa käyttämästä kiinteistön pelastustietä.

Ajoneuvoa ei saa missään olosuhteissa pysäköidä HoP-sovelluksessa näkyvälle pysäköintikieltoalueelle, johon luetaan myös yksityiset alueet, ei-julkiset tilat tai vastaavat, sekä tieliikennelain tai muiden sääntöjen vastainen pysäköinti. Ajoneuvoa ei saa jättää ajoradalle tai paikkaan, jossa se aiheuttaa törmäys- tai kaatumisvaaran tai ajoneuvo on muutoin altis vahingoille. Ajoneuvoa ei saa myöskään pysäköidä sellaiseen paikkaan, johon ei ole jatkuvaa vapaata pääsyä tai paikkaan, jossa on heikko GPS-signaali (esim. tunnelit). Ajoneuvoa ei saa viedä metsään tai muuhun paikkaan, johon sen käyttö ei sovellu.

Pysäköidessään ajoneuvon, käyttäjän on tarkistettava, että ajoneuvo on käyttövalmis seuraavalle. Ajoneuvon on oltava samassa kunnossa kuin se oli ennen käyttäjän vuokra-ajan alkamista (pl. normaali kuluminen ja akun varauksen heikkeneminen). Mikäli käyttäjä havaitsee tai epäilee, että ajoneuvossa on vikaa, kulumaa tai muuta ajoneuvon käyttöön vaikuttavaa, on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta HoP-sovelluksen avulla tai sähköpostitse osoitteeseen info@hopscooter.fi

Käyttöalueen ulkopuolelle, lukitulle alueelle johon ei ole vapaata pääsyä tai pysäköintikieltoalueelle pysäköinnistä käyttäjälle aiheutuu pysäköintivirhemaksu. SUN Scooters Oy perii maksun käyttäjältä käyttäjän antamalta maksukortilta pysäköintivirheen tultua tietoon. Mikäli käyttäjän maksukortilla ei ole katetta, on SUN Scooters Oy:lla oikeus lähettää käyttäjälle lasku käyttäjätiedoissa mainittuun osoitteeseen ja periä maksamatta jääneet maksut sekä perinnästä aiheutuneet kulut.

Pysäköintivirhemaksu on 50 euroa, jonka lisäksi perimme muut mahdolliset SUN Scooters Oy:lle pysäköintivirheestä aiheutuneet kulut kuten kaupungin tai yksityisen pysäköintialueen pysäköintivirhemaksun.

 

1.8. Käyttäjän vastuu vahingoista ja vahingonkorvausvelvollisuus

Ottamalla HoP-palvelun käyttöön käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu siihen että hän noudattaa lakeja, asetuksia ja käyttöehtoja ja että hän on yksin vastuussa kaikesta lakien, asetusten ja käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta sekä kaikista itselleen, palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätiliinsä liittyvistä väärinkäytöistä.

Käyttäjä on vastuussa kaikista niistä vahingoista, jotka käyttäjä omalla toiminnallaan aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti Sun Scooters Oy:lle tai HOP Mobility SaP:lle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjällä on oikeus vaatia korvauksia SUN Scooters Oy:ltä ainoastaan vahingoista, jotka voidaan osoittaa tapahtuneen SUN Scooters Oy:n tahallisesta tai huolimattomuudella aiheuttamasta toiminnasta. Käyttäjä itse vastaa kaikista itselleen tai muille aiheuttamistaan vuokra-aikana sattuvista vahingoista.

Käyttäjä on vastuussa ajoneuvon pysäköimisestä ja käytöstä poistamisesta HoP-sovelluksessa määritellyn käyttöalueen sisällä ja siten ettei ajoneuvon pysäköimisestä aiheudu ilmeistä vahinkoa Sun Scooters Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjää suositellaan olemaan yhteydessä vahinkotilanteissa aina omaan vakuutusyhtiöön mahdollisten korvausten hakemiseksi.

 

1.9 Kadotettu tai varastettu Ajoneuvo

Mikäli ajoneuvo on kadonnut tai varastettu, on käyttäjä velvollinen välittömästi tekemään asiasta ilmoituksen poliisille sekä ilmoittamaan asiasta heti myös palveluntarjoajalle sähköpostitse info@hopscooter.fi  Käyttäjän on annettava palveluntarjoajalle, poliisiviranomaiselle sekä Sun Scooters Oy:n vakuutuksenantajalle kaikki tarvittavat tiedot katoamisesta tai varkaudesta, siihen johtaneista tapahtumista ja käyttäjän omista toimista katoamis- tai varkaustilanteessa tai siihen liittyen. Mikäli käyttäjän katsotaan toimineen moitittavalla tavalla ja aiheuttaneen vahingon syntymisen, voi käyttäjä olla velvollinen korvaamaan vahingot SUN Scooters Oy:lle täysimääräisenä.

 

1.10 Vahinkotilanteet

Mikäli tapahtumaan liittyy henkilövahinko, käyttäjä on velvollinen antamaan hätäensiapua, arvioimaan tilanteen ja hälyttämään tarvittaessa apua soittamalla 112. Käyttäjän on toimittava kaikissa tilanteissa viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä on itse vastuussa vuokra-aikana sattuvista henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat seurausta käyttäjän omasta tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta ja aiheutuvat hänelle itselleen, SUN Scooters Oy:n omaisuudelle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi kaikista ajoneuvoon kohdistuvista vahingoista sähköpostilla info@hopscooter.fi Käyttäjän on liitettävä mukaan valokuvat vahingoittuneesta ajoneuvosta ja ajoneuvon QR-koodi.

 

1.11 Käyttäjätilin poistaminen käytöstä

SUN Scooters Oy:llä ja HOP Mobility SaP:llä on oikeus poistaa käyttäjän käyttäjätili käytöstä, mikäli käyttäjä on rikkonut tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja.

 

2. HINNAT JA MAKSUT

 

2.1 Hinnat ja maksut

Ajoneuvon vuokra veloitetaan käyttäjän ilmoittamalta maksukortilta tai muulla käytössä olevalla maksutavalla. Veloitus tapahtuu käyttökertaperusteisesti tai muun HoP-sovelluksessa ilmoitetun ja voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Veloitus alkaa siitä hetkestä, kun käyttäjä aloittaa matkan ja päättyy kun ajoneuvo lukitaan HoP-sovelluksella. Veloitus sisältää aina käyttökertakohtaisen kiinteän avausmaksun ja vuokrausaikaan perustuvan käyttömaksun (€/min.). Kun ajoneuvo on liikkumatta kaksi (2) minuuttia, veloitus katkeaa automaattisesti. Käyttäjää ei veloiteta näistä kahdesta (2) minuutista.

Käyttäjä vastaa siitä, että on tutustunut hinnoitteluun HoP-sovelluksessa ennen jokaista ajoneuvon käyttöönottokertaa. Käyttäjä hyväksyy hinnoittelun ottamalla ajoneuvon käyttöön.

 

2.2 Maksutavat

Käyttäjän kirjautuessa HoP-sovellukseen ja luodessa henkilökohtaisen käyttäjätilin, antaa hän tiedot voimassaolevasta maksukortista tai muusta maksutavasta. Antaessaan maksutavan tiedot, käyttäjä vahvistaa, että hän on oikeutettu käyttämään antamaansa maksutapaa. Samalla käyttäjä valtuuttaa SUN Scooters Oy:n veloittamaan käyttäjän ilmoittamalta maksutavalta HoP-sovelluksessa tai tässä käyttäjäsopimuksessa esitetyt maksut, jotka liittyvät HoP-palveluiden käyttöön. Käyttäjä pitää itse huolen siitä, että hänen käyttäjätilillään on aina voimassaolevan maksutavan tieto ja päivittää maksutapatietoja tarvittaessa.

Saman maksukortin tietoa voidaan käyttää useammalla eri käyttäjätilillä samanaikaisesti.

Maksu suoritetaan käyttämällä ulkopuolista maksunvälityspalvelua. SUN Scooters Oy voi veloittaa käyttäjää ulkopuolisen maksunvälityspalvelun mahdollisesti vaatimista palvelumaksuista.

Mikäli käyttäjä havaitsee maksuissa tai veloituksissa epäselvyyksiä tai ongelmia, käyttäjän tulee viipymättä olla yhteydessä SUN Scooters Oy:öön. Käyttäjä sitoutuu toimittamaan SUN Scooters Oy:lle kaikki sen tarvitsemat tiedot, jotka liittyvät kyseiseen maksuun tai veloitukseen. Selvityspyyntö ja siihen liittyvät lisätiedot toimitetaan osoitteeseen info@hopscooter.fi viipymättä.

 

2.3 Suorittamatta olevat maksut

Maksut ja veloitukset, jotka eivät näy toteutuneina suorituksina SUN Scooters Oy:n tiedoissa, on SUN Scooters Oy:llä oikeus kerätä yhteen ja veloittaa käyttäen antamaa maksutapaa. Mikäli maksutapa ei ole käytössä (esim. väärä korttinumero, vanhentunut tieto tai vastaavaa syy), SUN Scooters Oy on käyttäjään yhteydessä ja sopii käyttäjän kanssa aikarajasta maksamattomien maksujen ja veloitusten suorittamiseksi. Tällä välin SUN Scooters Oy:llä on oikeus kieltäytyä HoP-palvelun tuottamisesta käyttäjälle. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan kahden (2) viikon kuluessa uuden maksutavan. Muussa tapauksessa SUN Scooters Oy:llä on oikeus päättää yksipuolisesti tämä käyttäjäsopimus ja -tili.

 

2.4 Lompakko ja krediitit

Käyttäjällä on mahdollisuus ostaa etukäteen lompakkoon krediittejä, joilla ajoneuvon käyttö on mahdollista, kunnes saldo on käytetty loppuun.  Käyttäjä voi valita krediittien oston uusiutumisen automaattisesti edellisen oston suuruisena.

Krediittejä voi saada myös palkinnoksi etukäteisostoista, kampanjoista sekä hyvityksistä.

Krediiteillä ei ole palautusoikeutta.

 

2.5 Etukoodit

HoP-sovelluksessa voidaan käyttää etukoodeja, jotka tarkoittavat kertaluonteisia tai määräaikaisia alennuksia ja tarjouksia. Etukoodin käyttöä voidaan rajoittaa niin, että yksi käyttäjätili voi saada yhden alennukseen tai tarjoukseen oikeuttavan koodin ja niin ettei etukoodeja voida yhdistää muihin alennuksiin tai tarjouksiin. Etukoodit ovat olla henkilökohtaisia, jolloin niitä ei voida siirtää toiselle käyttäjätilille. Koodeja ei voi myöskään jälleenmyydä tai saada niillä hyvitystä takautuvasti. Jotta käyttäjä voi hyödyntää annettua etukoodia, tulee hänellä olla lisättynä voimassa oleva maksutapa käyttäjätilille.

Etukoodi tulee käyttää aina ennen sille asetettua erääntymispäivämäärää. Voimassaoloaikaa ei voida pidentää eikä koodeja voida uusia.

Etukoodi syötetään HoP-sovelluksessa.

 

3. FORCE MAJEURE

Tilanteet, jotka aiheuttavat käyttöhäiriöitä ja joita SUN Scooters Oy ei voi kontrolloida, nk. force majeure -tilanteet (lakot, työsulut, raaka-aineiden puute, tilanteet joita ei ole voitu ennakoida ennen tämän käyttösopimuksen solmimista) eivät aiheuta SUN Scooters Oy:lle vastuuta, mikäli yritys ei pysty tarjoamaan HoP-palveluita.

 

4. SUN Scooters Oy:n ja HoP:n IMMATERIAALIOIKEUDET

SUN Scooters Oy:n ja HoP:n immateriaalioikeudet ovat kaikissa tilanteissa SUN Scooters Oy:n ja HoP:n omaisuutta. Käyttäjällä ei ole oikeuttaa käyttää, jäljentää, jakaa, myydä, muunnella, kopioida tai rajoittaa SUN Scooters Oy:n ja HoP:n käyttämiä ja omistamia, niin HoP-sovelluksessa kuin www.hopscooter.fi -verkkosivustolla esillä olevia tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä ja logoja. Käyttöön tarvitaan SUN Scooters Oy:n ja HoP:n kirjallinen lupa.

  

5. TIETOSUOJA

SUN Scooter Oy käsittelee käyttäjän henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.hopscooter.fi

 

6. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO

Nämä käyttöehdot astuvat voimaan heti, kun käyttäjä käyttää ensimmäistä kertaa SUN Scooters Oy:n ja HoP:n palveluita ja päättyy, kun käyttäjä tai SUN Scooters Oy päättää käyttäjäsopimuksen.

Sopimuksen voi päättää milloin tahansa, huomioiden kuitenkin, että kaikki käytössä oleva vuokraukset saatetaan päätökseen tämän käyttäjäsopimuksen mukaisesti. Sopimuksen päättäminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneiden sopimusrikkomusten velvoitteisiin.

 

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Käyttöehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan ensiasteessa Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

 

8. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

SUN Scooters Oy ja HoP:lla on oikeus muuttaa HoP-palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan palvelun käyttäjille HoP-sovelluksen kautta.

Viimeisimmät käyttöehtosopimukset ovat aina nähtävillä HoP-sovelluksen lisäksi verkkosivustolla.

 

9. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

SUN Scooters Oy

Postitusosoite

Orsi 8, 50170 Mikkeli

info@hopscooter.fi

 

SUN Scooters Oy
Postitusosoite: Orsi 8, 50170 Mikkeli
info@hopscooter.fi

Vieritä ylös