Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

1.7.2020

1. Rekisterinpitäjä

Tämä tietosuojaseloste koskee SUN Scooters Oy:n (Y-tunnus: 3116476-1) toteuttamaa sähköpotkulautapalvelua.
Rekisterin ylläpitäjä: SUN Scooters Oy
Rekisterin ylläpitäjän sähköpostiosoite: toimisto@hopscooter.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SUN Scooters kerää henkilötietoja, jotka annetaan henkilöiden ilmoittautuessa sähköpostituslistalle internetsivuillamme (www.hopscooter.fi) tai heidän luodessa HOP-tili ja käytettäessä HOP-sovellusta alueilla, joilla SUN Scooters Oy harjoittaa sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakasmarkkinointi sekä sopimusvelvoitteiden täyttäminen eli luoda sopimussuhde ja hallinnoida sopimussuhdetta (mukaan lukien maksujenkäsittely).

3. Rekisterin tietosisältö

Henkilön luodessa tilin ja käyttäessään SUN Scooters Oy:n palvelua kerätään seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Maksukortin tiedot (numero, voimassaoloaika, CVC)
 • Sijaintitiedot (vuokrauksessa käyttämäsi laitteen sijainti vuokraustapahtuman aikana)
 • Ajotapahtumiin liittyvät maksutapahtumatiedot
 • HOP-sovellukseen lataamasi kuvat (vuokra-ajoneuvoista)

4. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tarkoituksenmukaisen ajan ottaen huomioon lakisääteisen velvoitteet.
Rekisteröitynyt henkilö voi peruuttaa suostumuksen käsitellä henkilötietojaan, jolloin päätämme kyseisen henkilön tietojen käsittelyn. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Jos henkilö irtisanoo tilinsä, poistamme henkilötiedot tililtä pois lukien sellaiset henkilötiedot, jotka SUN Scooters Oy:n on säilytettävä lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai suojataksemme laillisia etujamme.

5. Henkilötietojen siirtäminen

SUN Scooters siirtää henkilötietoja seuraaville osapuolille:

 • IT-palveluntarjoajat, jotka tarjoavat SUN Scooters Oy:n käyttöön sähköposti-, tiedosto-, pilvi-, sijainti-, maksu- ja hallintapalvelut ajoneuvojen vuokraustoimintaan sekä vuokraustoiminnassa asiakkaiden käytössä olevat mobiilisovellukset. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietoja tietojenkäsittelijöinä toimeksiannostamme ja puolestamme.
 • Julkinen hallinto. Voimme välittää anonymisoituja liikennöintitietoja paikallishallinnolle. Kun tiedot on anonymisoitu, ne eivät ole enää henkilötietoja.
 • Viranomaiset. Tarvittaessa avustaa eri viranomaisia kuten esimerkiksi oikeuslaitosta tai poliisia näiden suorittamissa tutkimuksissa tai tehtävissä.
 • Markkinointikumppanit. Toteuttaaksemme markkinointia yhteistyökumppaneidemme kanssa.
 • Vakuutusyhtiöt. Vahinkotapausten käsittelyssä vaadittavien tietojen välittäminen vakuutusyhtiöille korvausvaatimusten käsittelemiseksi ja vakuutussopimuksien hallinnoimiseksi.
 • Pankit ja rahoituslaitokset. Maksuliikenteen mahdollistamiseksi ja todentamiseksi välitettävät tiedot.
  Siirrämme henkilötietoja EU:n ulkopuolelle. Tiedon vastaanottajat tarjoavat riittävän tietosuojan sitoutumalla EU:n tietojen siirtoa koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin tai varmistamalla, että henkilötietojen vastaanottaja kuuluu henkilötietojen siirtoa Yhdysvaltoihin koskevan Privacy Shield –järjestelyn piiriin tai rekisteröitynyt henkilö on antanut suostumuksen siirtoon.

6. Markkinointi

SUN Scooters Oy voi lähettää rekisteröityneille henkilöille markkinointia koskien SUN Scooters Oy:n palveluja ja tuotteita sekä kolmansien osapuolien palveluja ja tuotteita. Markkinointia on esimerkiksi tiedottaa uusista tuotteista ja palveluista, tuottaa markkinointimateriaalia sosiaaliseen mediaan ja välittää yhteistyökumppaniemme tarjouksia siltä osin, kun tarjoukset toteutetaan yhteistyössä SUN Scooters Oy:n kanssa. Voimme käsitellä henkilötietoja myös tutkiaksemme asiakkaidemme tapaa käyttää palveluamme ja kuluttajakäyttäytymistä, jotta voisimme kehittää palveluamme asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi.

7. Tietojen tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän sähköpostisoitteeseen.

8. Tietojen korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän sähköpostisoitteeseen.

SUN Scooters Oy
Postitusosoite: Orsi 8, 50170 Mikkeli
info@hopscooter.fi

Vieritä ylös